Asociacija

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija yra ne pelno siekianti, miestų ir rajonų komunalinių (gatvių bei vietinių kelių tiesimo ir taisymo darbus atliekančių, gatvių, šaligatvių ir vietinių kelių priežiūros, gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimo, teritorijų tvarkymo paslaugas teikiančių), atliekas tvarkančių ir atliekų tvarkymą administruojančių, komunalinės bei atliekų tvarkymo technikos gamybos, techninio aptarnavimo ir prekybos įmonių savarankiška sąjunga, vienijanti jos narius, vykdanti Asociacijos narių uždavinius bei koordinuojanti jų veiksmus siekiant bendrų tikslų.

Lietuvos komunalininkų asociacija įkurta 1996 m. gegužės 21 d., įregistruota 1996 m. gruodžio 12 d. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas 1998 m. gegužės 27 d. pakeitė asociacijos pavadinimą į Lietuvos komunalininkų ir komunalinių atliekų tvarkytojų asociacija, o 2001 m. birželio 21 d. įvykęs neeilinis asociacijos suvažiavimas pavadinimą patikslino dar kartą Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija.

Šiuo metu asociacija vienija 23 įmones. 
Asociacijos nariai yra įvairios nuosavybės formos įmonės: savivaldybių įmonės, akcinės bendrovės, kuriose savivaldybės turi virš 50 procentų akcijų, privataus kapitalo akcinės bendrovės.
Ekonominė veikla, kuria užsiima įmonės – asociacijos narės yra gana plati. Dauguma įmonių užsiima atliekų tvarkymo ir gatvių (vietinių kelių) eksploatavimo (taisymo ir priežiūros) bei teritorijų tvarkymo veikla.
Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Asociacijos nariai teikia 40 Lietuvos savivaldybių.
 

 


Naujienos


2015 metų Asociacijos NAUJIENLAIŠKIS.Įvairių tipų šiukšliavežės (nuo 5 iki 40 m3), atliekų perkrovimo mašinos, takų, gatvių šlavimo įranga,asenizacinė, hidrodinaminė įranga, druskos barstytuvai, sniego valytuvai, žoliapjovės, šakiniai krautuvai. Prekyba ir mobilus servisas kliento darbo vietoje.