Asociacija

 


Mums jau 20 metų !

Lietuvos komunalinio ūkio ir atliekų tvarkymo sektorius atstovaujanti Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija šiais metais švenčia 20 – ties metų sukaktį. Šiuo metu asociacija vienija 35 įmones, kurių vykdoma ekonominė veikla yra gana plati. Tai atliekų tvarkymo, gatvių (vietinių kelių) eksploatavimo (taisymo ir priežiūros), teritorijų tvarkymo ir kitos veiklos. „Veikiant itin dinamiškame sektoriuje, svarbus profesionalumas, kompetencija, bendro tikslo ir atsakomybės suvokimas. Džiugu, kad galime pasigirti svariu indėliu į mus supančios aplinkos puoselėjimą, - pažymi asociacijos vadovė Raminta Radavičienė.“

Vaizdo filmas "Aplinkos puoselėjimo keliu"

 
Konkursas „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“Pakuočių sektoriaus dalyviams keliami vis aukšteni aplinkosauginiai reikalavimai, kurie reikalauja sąmoningų verslo, valstybinių institucijų ir visuomenės pastanų bei tarpsektorinio bendradarbiavimo.
Kalbant apie pakuočių sektorių, per dažnai susitelkaima ik į problemas, nepastebint pažangių iniciatyvų bei idėjų. Šis konkursas - puiki proga pristatyti ir pasidalinti gerąją patirtimi, inovatyviais sprendimais.
Kviečiame dalyvauti.
Daugiau informacijos: Konkurso aprašas. Konkurso nuostatai.


 

Žaliosios pramonės inovacijų programos kontaktų mugė

Š.m. rugsėjo 26 - 27 dienomis vyks Žaliosios pramonės inovacijų programos kontaktų mugė, skirta atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriuje veikiantiems verslo ir kitų organizacijų subjektams. Tai galimybė užmegzti ir plėtoti verslo ryšius su Norvegijos atliekų sektoriaus atstovais, pasidalinti idėjomis, inicijuoti dvišalius projektus atliekų tvarkymo bei perdirbimo srityse.
Kvietimas į renginį čia .Seminaras „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“

Š.m. birželio 9 d. Aplinkos ministerijoje vyko seminaras „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra".
Seminarą organizavo Aplinkos ministerija bendradarbiaudama su Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Seminaro pranešimai čia:
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ pristatymas. Inesis Kiškis
Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo ir aptarnavimo aspektai. Arūnas Makauskas
Atliekų ir konteinerių kiekių pagrindimas. Arūnas Makauskas
Skirtingų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių tipų palyginamoji analizė (remiantis užsienio šalių patirtimi). Jurgita Petrauskienė
Maisto ir virtuvės atliekų surinkimas ir tvarkymas. Užsienio patirtis. Praktiniai aspektai. Domantas Tracevičius
Biologinio apdorojimo įrenginių panaudojimas maisto atliekų tvarkymui.  Algirdas Reipas
05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektinių pasiūlymų teikimas. Rasa Uselytė
05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų tinkamumo finansuoti vertinimas. Vytautas Vrubliauskas 


 


Naujienos


2015 metų Asociacijos NAUJIENLAIŠKIS.Įvairių tipų šiukšliavežės (nuo 5 iki 40 m3), atliekų perkrovimo mašinos, takų, gatvių šlavimo įranga,asenizacinė, hidrodinaminė įranga, druskos barstytuvai, sniego valytuvai, žoliapjovės, šakiniai krautuvai. Prekyba ir mobilus servisas kliento darbo vietoje.