Asociacija

DVI ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ ASOCIACIJOS SUVIENIJO JĖGAS
 

2017 m. vasario mėn. pradžioje baigtas dviejų atliekų tvarkytojų asociacijų susijungimo procesas – savo jėgas suvienijo 20 metų veikianti Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų (LKATA) ir 16 metų veiklą vykdanti Antrinio perdirbimo įmonių (APĮA) asociacijos. Naujai sukurta didžiausia sektorių atstovaujanti asociacija nuo šiol vadinasi Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija.
 

Vienas pagrindinių susijungimo tikslų – svaresnio jos narių indėlio patariant ir formuojant atliekų tvarkymo veiklą Lietuvoje siekis. Šiuo metu asociacija vienija 48 privataus kapitalo įmones, kurios surenka, veža, apdoroja įvairias atliekas ir teikia kitas komunalines paslaugas (teritorijų priežiūros, gatvių valymo, kelių tiesimo ir kt.). Asociacijos įmonių, veiklą vykdančių visoje šalies teritorijoje, bendra metinė apyvarta 2015 m. viršijo 283 mln. EUR, bendras darbuotojų skaičius – daugiau nei 2800.
 
Pasak naujai išrinkto LKATA tarybos pirmininko Roberto Butkaus, turint viziją kuria linkme eiti, suvienyti jėgas nebuvo sudėtinga.
 
Naujoji asociacija sieks konkurencijos teisės normų sektoriuje laikymosi, perteklinės administracinės naštos verslui ir šešėlinės ekonomikos masto atliekų tvarkymo srityje mažinimo, skaidrumo didinimo.
Sujungus žmogiškuosius ir finansinius resursus, turimą kompetenciją bei patirtį, siekiama tapti profesionaliu atliekų tvarkymo politiką formuojančių valstybės institucijų partneriu ir patarėju, pridėtinės vertės asociacijos nariams kūrėju, dalyvauti europinių ir tarptautinių atliekų tvarkytojų asociacijų veikloje, perimti gerąją kitų asociacijų veiklos praktiką.
  
Asociacijos l.e.p. direktore Asta Kuckaitė. Asociacijos nariu gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, pripažįstantys asociacijos įstatus ir suinteresuoti jos veikla.

LKATA būstinė: A. Vienuolio g. 8, LT - 01104 Vilnius (IV a., 407 kabinetas).
 
 


 
 


Naujienos


2015 metų Asociacijos NAUJIENLAIŠKIS.Įvairių tipų šiukšliavežės (nuo 5 iki 40 m3), atliekų perkrovimo mašinos, takų, gatvių šlavimo įranga,asenizacinė, hidrodinaminė įranga, druskos barstytuvai, sniego valytuvai, žoliapjovės, šakiniai krautuvai. Prekyba ir mobilus servisas kliento darbo vietoje.