Direktorė
Raminta Radavičienė
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos direktorė


Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijusi aplinkos inžinierės kvalifikaciją ir Vilniaus universitete baigusi aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistro studijas, profesinę karjerą atliekų tvarkymo srityje pradėjo vienoje atliekų tvarkymo įmonių, vėliau aštuonis metus darbavosi  Aplinkos ministerijos Atliekų departamente. Nuo 2014 metų vasario mėnesio sugrįžo į praktinį įgyvendinimo lygmenį ir vadovauja Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijai.