Renginiai

Suorganizuota konferencija "Komunalinis sektorius: kur link pučia viešųjų pirkimų vėjas?" 2017 m. spalio 26 d.
Viešųjų pirkimų įgyvendinimas, siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą komunalinio ūkio sektoriuje yra labai svarbi tema tiek perkančioms organizacijoms, tiek tiekėjams, tiek pirkimus kontroliuojančioms tarnyboms.


Paskelbtas konkursas „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“
LKATA yra šio konkurso ilgametė partnerė. Pakuočių sektoriaus dalyviams keliami vis aukštesni aplinkosauginiai reikalavimai, kurie reikalauja sąmoningų verslo, valstybinių institucijų ir visuomenės pastangų bei tarpsektorinio bendradarbiavimo. Kalbant apie pakuočių sektorių, per dažnai susitelkiama į problemas, nepastebint pažangių iniciatyvų bei idėjų. Šis konkursas - puiki proga pristatyti ir pasidalinti gerąja patirtimi, inovatyviais sprendimais.