Narystė asociacijoje

 • LKATA nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.
   
 • Pretendentas į LKATA narius pateikia Asociacijos tarybai prašymą (užpildo nustatytos formos anketą - ją rasite čia).
   
 • Nariu tampama, pritarus suvažiavimui, o laikotarpiu tarp suvažiavimų – tarybai, ir sumokėjus mokestį. Asociacijos suvažiavimas ir taryba gali numatyti stojimo į Asociaciją išimtis.
   
 • Narys moka metinį nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato suvažiavimas.
   
 • Dėl detalesnės informacijos prašome Jūsų kreiptis į LKATA administraciją.