Veikla

Konferencija "Komunalinis sektorius: kur link pučia viešųjų pirkimų vėjas?"
2017 m. spalio 26 d.

Viešųjų pirkimų įgyvedinimas, siekiant užtikrianti efektyvų paslaugų teikimą komunalinio ūkio sektoriuje yra labai svarbi tema tiek perkančioms organizacijoms, tiek tiekėjams, tiek pirkimus kontroliuojančioms tarnyboms.

Programą rasite čia.

Konferencijos medžiaga. Pranešimai:

1.       Druskininkų savivaldybėje komunalinis ūkis be kritulių

2.       Dalyvavimas konkurse: kaip išvengti stichijų?

3.       Meteorologinių reiškinių apžvalga Konkurencijos tarybos akimis

4.       Kaip pasirinkti tinkamą skėtį, kad nepermerktų lietus?

5.       Kad orai džiugintų, reikia tinkamai pasiruošti

6.       Kaip išlaikyti temperatūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį?

7.      Gerosios atmosferos srovės iš Olandijos

 


Paskelbtas konkursas „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“

Kaip ir pernai LKATA yra šio konkurso partnerė. Pakuočių sektoriaus dalyviams keliami vis aukšteni aplinkosauginiai reikalavimai, kurie reikalauja sąmoningų verslo, valstybinių institucijų ir visuomenės pastangų bei tarpsektorinio bendradarbiavimo. Kalbant apie pakuočių sektorių, per dažnai susitelkiama į problemas, nepastebint pažangių iniciatyvų bei idėjų. Šis konkursas - puiki proga pristatyti ir pasidalinti gerąja patirtimi, inovatyviais sprendimais.

Kviečiame dalyvauti. 
Daugiau informacijos: www.pslyderiai.lt
2017-05-30Atliekų tvarkytojai: vieša konkurencija savivaldybėse leistų sumažinti paslaugų kainas vartotojams
 

Maždaug trečdalyje Lietuvos savivaldybių komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas teikia be konkurencingos procedūros paskirtos savivaldybių kontroliuojamos įmonės. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugos šalies savivaldybėse būtų perkamos skelbiant viešųjų pirkimų konkursus, šių paslaugų kaina vartotojams sumažėtų, teigia Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija (LKATA), vienijanti 48 privataus kapitalo atliekų tvarkymo bendroves.
2015 m. Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas rodo, jog savivaldybėse, kuriose paslaugos teikiamos be konkursinės atrankos, atliekų tvarkymo kaina gali būti net dvigubai didesnė nei tose savivaldybėse, kuriose paslaugų teikėjas atrinktas viešojo konkurso būdu.
Tuo tarpu pagal vadinamąjį vidaus sandorį perkamų paslaugų kainų netikrina jokia valstybinė institucija – kainas nustato ir tvirtina savivaldybių tarybos, o jas apmoka paslaugos gavėjai – gyventojai ir įmonės.
„Panaikinus vidaus sandorius, visos įmonės, įskaitant ir valstybės bei savivaldybių valdomas, lygiomis teisėmis dalyvautų viešųjų pirkimų konkurse ir nugalėtų tas, kuris užtikrintų geriausią kainą vartotojui, o kokybę leistų valdyti ne vadovų žodiniai susitarimai su savivaldos lyderiais, bet skaidrios sutartys, užkertančios kelią piktnaudžiavimui“, - teigia LKATA direktorė Raminta Radavičienė.
Be to, dažnai komunalinių paslaugų teikėjas pasirenkamas atsižvelgiant tik į kainos kriterijų, neįvertinant, kad savivaldybės įmonės investicijoms gauna papildomas tikslines biudžeto dotacijas ar subsidijas išskirtinėmis sąlygomis. Teikiamų paslaugų kainodaroje tai neatsispindi, todėl privačios ir savivaldybės įmonės yra vertinamos nelygiomis sąlygomis.
LKATA narių nuomone, išimtis vidaus sandoriui galėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai nėra konkurencijos arba niekas kitas nesiima teikti paslaugos, kuri reikalinga visuomenės reikmėms. Pavyzdžiui, moksleivių vežimas iš vienkiemių į mokyklas.
„Tačiau atliekų sektoriuje konkurencija pakankamai didelė ir vidaus sandoriai yra pati nenaudingiausia praktika vartotojui – kiekvienam centralizuota atliekų tvarkymo sistema besinaudojančiam gyventojui. Dėl konkurencijos tarp atliekų tvarkytojų visuomenė gauna visokeriopą naudą“, - teigia R. Radavičienė.
Tiesa, teigiamų poslinkių yra. Praėjusią savaitę Seimo Ekonomikos komitete svarstyta uždrausti tik vidaus sandorius, susijusius su valstybės valdomomis įmonėmis, bet palikti teisę sudaryti vidaus sandorius, kuriuose dalyvautų savivaldybės įmonės. Buvo nuspręsta atsisakyti vidaus sandorių iš viso.
2017-02-22Mums jau 20 metų !

Lietuvos komunalinio ūkio ir atliekų tvarkymo sektorius atstovaujanti Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija šiais metais švenčia 20 – ties metų sukaktį. Šiuo metu asociacija vienija 35 įmones, kurių vykdoma ekonominė veikla yra gana plati. Tai atliekų tvarkymo, gatvių (vietinių kelių) eksploatavimo (taisymo ir priežiūros), teritorijų tvarkymo ir kitos veiklos. „Veikiant itin dinamiškame sektoriuje, svarbus profesionalumas, kompetencija, bendro tikslo ir atsakomybės suvokimas. Džiugu, kad galime pasigirti svariu indėliu į mus supančios aplinkos puoselėjimą, - pažymi asociacijos vadovė Raminta Radavičienė.“

Vaizdo filmas "Aplinkos puoselėjimo keliu"

 
Konkursas „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“Pakuočių sektoriaus dalyviams keliami vis aukšteni aplinkosauginiai reikalavimai, kurie reikalauja sąmoningų verslo, valstybinių institucijų ir visuomenės pastanų bei tarpsektorinio bendradarbiavimo.
Kalbant apie pakuočių sektorių, per dažnai susitelkaima ik į problemas, nepastebint pažangių iniciatyvų bei idėjų. Šis konkursas - puiki proga pristatyti ir pasidalinti gerąją patirtimi, inovatyviais sprendimais.
Kviečiame dalyvauti. 
Daugiau informacijos: Konkurso aprašas. Konkurso nuostatai.


 

Žaliosios pramonės inovacijų programos kontaktų mugė

Š.m. rugsėjo 26 - 27 dienomis vyks Žaliosios pramonės inovacijų programos kontaktų mugė, skirta atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriuje veikiantiems verslo ir kitų organizacijų subjektams. Tai galimybė užmegzti ir plėtoti verslo ryšius su Norvegijos atliekų sektoriaus atstovais, pasidalinti idėjomis, inicijuoti dvišalius projektus atliekų tvarkymo bei perdirbimo srityse.
Kvietimas į renginį čia .Seminaras „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“

Š.m. birželio 9 d. Aplinkos ministerijoje vyko seminaras „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra".
Seminarą organizavo Aplinkos ministerija bendradarbiaudama su Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Seminaro pranešimai čia:
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ pristatymas. Inesis Kiškis
Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo ir aptarnavimo aspektai. Arūnas Makauskas
Atliekų ir konteinerių kiekių pagrindimas. Arūnas Makauskas
Skirtingų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių tipų palyginamoji analizė (remiantis užsienio šalių patirtimi). Jurgita Petrauskienė
Maisto ir virtuvės atliekų surinkimas ir tvarkymas. Užsienio patirtis. Praktiniai aspektai. Domantas Tracevičius
Biologinio apdorojimo įrenginių panaudojimas maisto atliekų tvarkymui.  Algirdas Reipas
05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektinių pasiūlymų teikimas. Rasa Uselytė
05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų tinkamumo finansuoti vertinimas. Vytautas Vrubliauskas

 


LKATA nariai sieks aiškumo atliekų tvarkymo sistemoje
 

Balandžio 29 dieną įvyko Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos (LKATA) narių suvažiavimas, kurio metu priimta rezoliucija dėl  kai kurių savivaldybių viešai paskelbtos informacijos, kad atliekų surinkėjai neva klaidina gyventojus, informuodami, jog netinkamai išrūšiuotos ir į mišrių komunalinių atliekų konteinerius išmestos atliekos nebus išvežamos. Asociacijos narių priimta rezoliucija norima atkreipti dėmesį, kad atliekų surinkėjai tik ragina atliekų turėtojus laikytis ne vienerius metus galiojančių savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, o pati atliekų tvarkymo sistema ir toliau veiks efektyviausiu režimu.
 „Rezoliucijoje nutarta kreiptis į Aplinkos ministeriją ir Lietuvos savivaldybių asociaciją prašant išaiškinimo, kai kuriais klausimais, kurie, mūsų nuomone, dabar kelia daugiausia prieštaringų vertinimų. Gavus aiškius atsakymus, tikimės, nebebus vietos įvairioms interpretacijoms, kurios neveda efektyvaus ir skaidraus darbo linkme“, - teigė Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos Tarybos pirmininkas Marius Kubilius.
 Rezoliucijoje prašoma detalizuoti atliekų rūšiavimo prievoles gyventojams ir atliekų tvarkytojams,  atliekų šalinimo konteineriuose tvarką, mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių funkcijas ir reikalavimus atvežamoms atliekoms.
 „Rezoliucijoje taip pat nutarėme pasiūlyti Aplinkos ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai atliekų tvarkymo klausimus ir problemas spręsti vadovaujantis kolegiškumo principu, kartu ieškant sprendimų su visais atliekų tvarkytojais, atliekų turėtojais, savivaldybių administracijų ir tarybų atstovais bei atliekų tvarkymo srities specialistais, ekspertais. Reikia suprasti, kad dabar veikianti sistema susideda iš keleto dalyvių, todėl sinergija čia būtina“, - komentavo LKATA atstovas M. Kubilius.
Tarybos pirmininko teigimu, rezoliucija priimta dėl to, kad, keliuose regionuose pradėjus veikti MBA įrenginiams, atliekų surinkėjams nustatomi griežti įpareigojimai dėl atliekų sudėties, kurias griežtai draudžiama transportuoti į šiuos įrenginius net tuo atveju, kai tokios atliekos į šiukšliavežes patenka tiesiog ištuštinus gyventojų mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
 „Svarbu suprasti tai, kad vežėjai kai kuriose situacijose gali atsidurti aklavietėje. Jei atvežus mišrias komunalines atliekas į MBA įrenginius, kartu su jomis bus aptiktos ir draudžiamos šalinti mišrių komunalinių atliekų konteineriuose atliekos – bus skiriamos baudos. Tačiau kol kas neatsižvelgiama į tai, kad ne atliekų surinkėjas, o patys gyventojai šalina atliekas mišrių komunalinių atliekų konteineriuose ir  nuo šiol jau ne atliekų surinkėjai, o gyventojai yra atsakingi už tinkamą pirminį atliekų rūšiavimą“, - situaciją paaiškino M.Kubilius.
 2016-05-02

 
Pristatome 2015 m. Asociacijos Naujienlaiškį.

Seminaras apie atliekų tvarkymą Kaune.
Birželio 30 d. Kauno r. Domeikavos seniūnijoje vyko seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose, skirtas bendrijų pirmininkams, nariams, savivaldybės darbuotojams, atliekų tvarkytojams.
Kaip pasakojo UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius Dalius Tumynas, sodininkų bendrijose, kaip ir visoje Lietuvoje, atliekų rūšiavimas arba nerūšiavimas priklauso nuo piliečių sąmoningumo ir išprusimo. „Rūšiuoti atliekas gyventojams bus daug paprasčiau, kai tam bus sudarytos sąlygos: išdalyti rūšiavimo konteineriai. Į antrinių žaliavų konteinerius gyventojai galės mesti popieriaus, plastiko, stiklo atliekas.“
Plačiau

Seminaras apie atliekų tvarkymą Tauragėje Balandžio 24 d. Tauragės r. savivaldybėje vyko seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose. Seminaras skirtas sodininkų bendrijų pirmininkams, nariams, savivaldybės darbuotojams, atliekų tvarkytojams.
Kaip pasakojo Tauragės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Kedavičiūtė, sodininkų bendrijose vietinę rinkliavą moka tik nuolatiniai bendrijų gyventojai. „Visi sodininkai, nuolat gyvenantys sodininkų bendrijose, yra aprūpinti individualiais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais ir moka už atliekų išvežimą. Bendrų aikštelių ir bendrų atliekų šalinimo konteinerių nei sodų teritorijose, nei prie sodų šiuo metu nėra.“ Plačiau

Europos Sąjungos pinigais kuria brangias monopolijas

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC) gviešisi ne tik dar daugiau lėšų naujajame Europos Sąjungos finansiniame laikotarpyje, bet ir visiškai perimti atliekų tvarkymo paslaugas savo regionuose. Ekspertai įspėja, kad šioje situacijoje vėl pralaimėtų vartotojas, nes rinka būtų monopolizuota, o atliekų tvarkymo kainos augtų.
Augtų kainos vartotojams
RATC sistema buvo sukurta vykdant Europos Sąjungos reikalavimus. Visoje šalyje steigti centrai turėjo savo regionuose organizuoti atliekų tvarkymo sistemą taip, kad ši užtikrintų nustatytų reikalavimų įgyvendinimą už mažiausią atliekų tvarkymo kainą gyventojams.
„Steigiant RATC buvo numatyta, kad šios savivaldybių įstaigos bus atsakingos ne už atliekų tvarkymą, o už regioninės sistemos organizavimą. Šiuo metu rinkoje yra keliasdešimt įmonių, kurios konkuruodamos tarpusavyje gali užtikrinti mažiausią paslaugos kainą vartotojams, tačiau RATC nori išimtinių teisių. Jei tokios teisės jiems būtų paliktos, tikėtina, kad augtų atliekų tvarkymo kaina“, - teigia Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos prezidentė Raminta Radavičienė.
Jei RATC būtų ne tik administratoriais, bet ir atliekų tvarkytojais bei perdirbėjais būtų sukurta uždara ir neskaidri atliekų tvarkymo grandinė. Vartotojams tai atsirūgtų augančiomis sąskaitomis už paslaugas. Plačiau


Informacija apie vykdomą projektą


Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija iš Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo programos gavo dalinį finansavimą ir vykdys projektą „Experience exchange on the best waste management business practice" (Pasikeitimas gerąją atliekų tvarkymo verslo praktika).  Plačiau

Seminaras apie atliekų tvarkymą Kretingoje

Kovo 20 d. Kretingoje vyko seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose, skirtas sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams.
Su kokiomis problemomis susiduria Kretingos sodininkai?
Skaityti plačiau

Seminaras apie statybinių atliekų tvarkymą

Kovo 3 d. Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija kartu su Lietuvos statybininkų asociacija bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija organizavo praktinę diskusiją - seminarą
„Statybinių atliekų tvarkymas. Nuo teorijos prie praktikos“.

Seminaro programa.
Diskusijos apibendrinimas.

Pranešimai:
Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vedėjos Lauros Zukės
Lietuvos statybininkų asociacijos
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos
Estijos atliekų tvarkytojų asociacijos vadovės Margit Rüütelmann


vasaris

Seminaras apie atliekų tvarkymą Zarasuose

Vasario 20 d. Zarasuose vyko Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose.
Su kokiomis atliekų tvarkymo problemomis susiduria Zarasų sodininkų bendrijos? Kaip jas išspręsti? Seminare aptarti aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos. Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams. Skaityti plačiau


2015 m. sausis

Seminaras apie atliekų tvarkymą Telšiuose

Sausio 30 d. Telšiuose vyko Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas seminaras apie atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose.
Su kokiomis problemomis susiduria Telšių sodininkų bendrijos, norinčios rūšiuoti atliekas? Kaip jas išspręsti? Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams. Aptarti aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos. Skaityti plačiau

2014 m. gruodis
Pristatome 2014 metų Asociacijos Naujienlaiškį.

2014 m. lapkritis
Kaip moksleiviai supranta atliekų rūšiavimą?
Siekdami išsaugoti gamtą turime pradėti nuo savęs. Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva sostinės 7–12 klasių moksleiviai dalyvavo projekte „Rūšiuoju atliekas – taupau“ ir visą rudenį kūrė edukacinius filmukus.
Kodėl būtina rūšiuoti atliekas? Ieškodami atsakymo į šį klausimą moksleiviai su filmavimo kamera fiksavo Vilniaus miesto vaizdus, atliekų rūšiavimo konteinerius, ieškojo Vilniuje kadrų, kurie atspindėtų gamtosaugos problemas mieste ir pasaulyje bei į visa tai investavę kūrybos ir originalumo sukurtų filmukų pagalba savo idėjas pateikė plačiajai visuomenei. Filmukai buvo paskelbti tinklalapyje You Tube ir visi besidomintys aplinkosauga balsavo už patikusius. O geriausios dešimt komandų lapkričio 27 d. buvo pakviestos į baigiamąjį renginį Vilniaus mokytojų namuose ir apdovanotos. Skaityti plačiau >>