Taryba

Tarybos nariai renkami Asociacijos narių suvažiavime kas treji metai. 2017 m. spalio 12 d. išrinkti Tarybos nariai:

Asociacijos tarybos pirmininkas

ROBERTAS BUTKUS
UAB "Baltic metal"

Asociacijos tarybos nariai

KOSTAS JANKAUSKAS
UAB "Marijampolės švara" direktorius
 
SAULIUS BUDREVIČIUS
UAB "Ekoservice"
 
GIEDRIUS MASALSKAS 
UAB "Vilniaus BDT" direktorius
DARIUS VALEIKA
UAB "EMP recycling" direktorius
 
MARIUS KUBILIUS
UAB "Ekobazė" verslo strategijos vadovas
MINDAUGAS LAURINAITIS
UAB "Ruvis" direktorius

 
TOMAS RAUDYS
UAB "Valda" direktorius

 
JURGITA PETRAUSKIENĖ
UAB "VSA Vilnius" direktorė
GINTARAS VARNAS
UAB "Užstato sistemos administratorius" 

 
DOMANTAS TRACEVIČIUS
UAB ''Biastra plius" direktoriusKKL investicijų valdymas“