Taryba

Tarybos nariai renkami Asociacijos narių suvažiavime kas treji metai. 2017 m. sausio 19 d. išrinkti Tarybos nariai:

Asociacijos tarybos pirmininkas

ALMONTAS KYBARTAS 
UAB "EMP Recycling" generalinis direktorius

Asociacijos tarybos nariai

VACLOVAS LAUCIUS 
UAB "Antraža" direktorius
 
ROLANDAS RUTĖNAS
UAB "Ekonovus" gen. direktorius
 
GIEDRIUS MASALSKAS 
UAB "Vilniaus BDT" direktorius
INGRIDA SITNIKIENĖ
UAB "Švarinta" direktorė
 
MARIUS KUBILIUS
UAB "Ekobazė" verslo strategijos vadovas
MINDAUGAS LAURINAITIS
UAB "Vidvestuma" direktorius

 
TOMAS RAUDYS
UAB "Valda" direktorius

 
JURGITA PETRAUSKIENĖ
UAB "VSA Vilnius" direktorė
AIDAS VALIUKEVIČIUS
UAB "Polimeta"

 
ROBERTAS BUTKUS
UAB ''Baltic Metal"   „KKL investicijų valdymas“