Taryba

Tarybos nariai renkami Asociacijos narių suvažiavime kas treji metai. 2020 m. gruodžio 17 d. išrinkti Tarybos nariai:

Asociacijos tarybos pirmininkas

MARIUS KUBILIUS
UAB "Ekobazė"

Asociacijos tarybos nariai

 
INGRIDA SITNIKIENĖ
UAB "Švarinta" direktorė
SAULIUS BUDREVIČIUS
UAB "Ekoservice"
VYTAUTAS KERŠYS 
UAB "Horeca sprendimai" direktorius
VIRGINIJUS RIMKŪNAS
UAB "Martas ir parneriai"
MARIUS KUBILIUS
UAB "Ekobazė" verslo strategijos vadovas
MINDAUGAS LAURINAITIS
UAB "Ruvis" direktorius
ROBERTAS BUTKUS
UAB "Baltic Metal"