Vizija, Misija, Strateginės kryptys

Vizija
  • Įtakingas atliekų tvarkymo klausimų sprendėjų partneris
  • Atliekų tvarkymo rinkos dalyvių reguliatorius
 
Misija
Atstovauti bendrus narių interesus ir įtakoti atliekų tvarkymo politiką
 
Veiklos principai
  • Savanoriškumo
  • Lygiateisiškumo
  • Interesų derinimo
  • Etikos ir garbės
  • Efektyvumo
 
Strateginės kryptys
  • Atliekų tvarkymo politikos ir teisėkūros įtakojimas
  • Atliekų tvarkymo sektoriaus įvaizdžio formavimas
  • Paslaugos LKATA nariams