Tikslai, uždaviniai

Tikslas

Sutelkti komunalininkus ir atliekų tvarkytojus, siekiant išsiaiškinti, svarstyti ir pašalinti problemas, trukdančias efektyviam atliekų tvarkymui Lietuvoje, gerinti darbo organizavimą, ugdyti visuomeninį aktyvumą, teikiamų paslaugų kokybę, skatinti saugesnių ir ekologiškai švaresnių priemonių naudojimą.

Uždaviniai

Atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei vietos savivaldybių institucijose; 
Koordinuoti Asociacijos narių veiksmus;
Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms dėl teisės aktų, susijusių su komunalinių įmonių veikla, komunalinėmis paslaugomis ir atliekų tvarkymu, rengimo bei priėmimo; 
Užmegzti ryšius su kitų valstybių komunalininkais ir atliekų tvarkytojais, dalyvauti tarptautiniuose atliekų tvarkytojų renginiuose, organizuoti renginius Lietuvoje;
Bendradarbiauti su masinių informacinių priemonių atstovais, siekiant geriau nušviesti komunalininkų ir atliekų tvarkytojų problemas ir pasiekimus;
Konsultuoti komunalinio ūkio įmones, kitus juridinius ir fizinius asmenis komunalinio ūkio valdymo, įmonių valdymo, komunalinių paslaugų organizavimo ir teikimo, paslaugų kainodaros, atliekų tvarkymo ir kitais klausimais;
Propaguoti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.