Kontaktai

Lietuvos komunalininkų ir
atliekų tvarkytojų asociacija


Kodas 123834556
A. Vienuolio g. 8-407,
Vilnius
Tel. 8 652 74014
El. paštas info@lkata.lt

ASTA KUCKAITĖ

Direktorė
Mob. tel. +370 652 74014 
El. paštas a.kuckaite@lkata.lt