Teisinė informacija

Pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 (1998.06.16) nauja redakcija - Nr. IX-1004 (2002.07.01)
Lietuvos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ nauja redakcija – 2014.04.16 LRV nutarimo Nr. 366
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. D1-950 „Dėl komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. D1-150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ (pakeitimas 2014 m. liepos 31 d. Nr. D1-637)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“

Savivaldybių patvirtintos komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės skelbiamos kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje)‏:

Akmenės rajono
Alytaus miesto
Alytaus rajono
Anykščių rajono
Birštono
Biržų rajono
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniškio rajono
Jurbarko rajono
Kaišiadorių rajono
Kalvarijos
Kauno miesto
Kauno rajono
Kazlų Rūdos
Kelmės rajono
Kėdainių rajono
Klaipėdos miesto
Klaipėdos rajono
Kretingos rajono
Kupiškio rajono
Lazdijų rajono
Marijampolės
Mažeikių rajono
Molėtų rajono
Neringos
Pagėgių
Pakruojo rajono
Palangos miesto
Panevėžio miesto
Panevėžio rajono
Pasvalio rajono
Plungės rajono
Prienų rajono
Radviliškio rajono
Raseinių rajono
Rietavo
Rokiškio rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono
Šalčininkų rajono
Šiaulių miesto
Šiaulių rajono
Šilalės rajono
Šilutės rajono
Širvintų rajono
Švenčionių rajono
Tauragės rajono
Telšių rajono
Trakų rajono
Ukmergės rajono
Utenos rajono
Varėnos rajono
Vilkaviškio rajono
Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono

Bendrieji atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517 (2001.09.25);
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495 (1996. 08.15);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija 2011.05.03 įsakymo Nr. D1-368)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“;